PERSONDATAPOLITIK

Generelt
Med persondatapolitikken er vores formål at forklare, hvordan vi håndterer, indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Vi opfylder alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager, efter gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun i de tilfælde, hvor du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved:

  • Udfyldelse af tilmelding til nyhedsbrev
  • Bestilling af mad
  • Henvendelse til os med spørgsmål via mail eller telefon

Vi gemmer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål, eller i så lang tid, som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes eller ikke længere har nogen relevans.

Dataansvarlig
Virksomheden er dataansvarlig, og vi sørger for, at vores behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:
Kok med Kul på
Stevnsvej 94
4600 Køge
mail@kokmedkulpaa.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Janne Esbjerg

Behandling af persondata
Vi behandler følgende persondata:

Bestilling af mad
Her indsamles: navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail og evt. allergener.

Disse oplysninger bruges som sikkerhed for bookingen, indberetning til Danmarks statistik og iht. brandsikkerhed.

Persondataene opbevares i vores IT system. Ved manglende betaling for madleverancer vil relevante persondata bliver videregivet til virksomheden: Retslig Inkasso, for inddrivelse. Dataene forbliver i vores IT-system.

Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Hvis du ønsker adgang til dine oplysninger, kan du rette henvendelse til os på E-mail: mail@Kokmedkulpaa.dk

Hvis det viser sig, at dine oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at korrigere, blokere eller slette disse oplysninger.

Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Sikkerhed
Virksomheden har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Selvanmeldelsespligt
Hvis virksomheden bliver udsat for et hackerangreb og mister dine persondata eller dine persondata på anden måde kommer til uvedkommendes kendskab, underretter virksomheden med det samme dennes dataansvarlige rådgiver, som sammen med virksomheden anmelder dette til Datatilsynet (senest 72 timer efter kendskab), og du vil ligeledes blive underrettet.

Klageinstans
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se kontaktoplysningerne og mere om klageadgang på følgende link: https://www.datatilsynet.dk/forside/